General Falkenhorst utsteder følgende kunngjøring: «Enhver som beskadiger eller misbruker telefonledninger, kabler eller andre innretninger, som tjener som sambandsmidler for den tyske vernemakt, straffes med døden eller tukthus. De skyldige stilles for tysk krigsdomstol.» (15.04.1941)