Redaktøren av Stavanger Aftenblad, Sven Oftedal, blir avsatt av tyskerne fordi han, som broren Christian Oftedal, ikke vil skrive på diktat fra tyskerne. Avisens styre tilsetter Per Thomsen, men han får etter få dager beskjed om at en NS-journalist skal overta. Bare to av medarbeiderne får slutte i avisen. (15.04.1941)