Kulturdepartementet sender ut «Forordning om vern av den norske bokheimen». Den er lagd med samtykke fra Terboven og i samråd med Politidepartementet. Forordningen fastslår at bøker og skrifter «som skader den nasjonale og sosiale framgangen» til det norske folk kan bli beslaglagt og inndratt uten vederlag. Forbudt og skadelig litteratur er først og fremst politiske, ideologiske og «umoralske» bøker. En liste med over 300 bøker blir etter hvert offentliggjort. (17.02.1941)