Etter alle sammenstøtene med hirden i Bergen går elevene ved de høyere skolene til to dagers streik. Lærere og elever sender et brev til den kommissariske statsråden, med gjenpart til Gebietskommissar Christen i Bergen, der de tar kraftig avstand fra hirdens brutale opptreden. Bildet viser tyske soldater som jager streikende skoleungdom. (17.02.1941) (Fotograf Arne Berge, fra Åse Løvaas Pedersens samling)