I Tromsø er venstremannen Alfred Nilsen gitt ny tillit som ordfører etter nyordningen. Nilsen nærer avsky for nazismen og dens vesen, men velger likevel å være ordfører. Han er klar over motstanden i befolkningen og går ut med en appell i avisen som avsluttes slik: «Tidene er så alvorlige at vi alle, uansett sympatier og antipatier, plikter å yde det arbeid vi kan for å føre byen vår gjennom denne vanskelige tid, så langt som vi selv rår over forholdene.» Det nazistene ikke vet er at Nilsen er én av ni menn i «Rådet», en gruppe fremtredende menn i Tromsø som kom sammen etter Terbovens nye forordninger i høst. «Rådet» anser det som farlig å organisere væpnede grupper for tidlig, men de blir enige om en handlingsplan: 1) Rekognosering av forbindelseslinjer mellom Tromsø og egnede steder på yttersiden av Senja og Kvaløya for opprettelse av en forbindelse til England. 2) Organisering av et hemmelig forbindelsesnett med sentral i Tromsø, for spredning av informasjon og nyheter. 3) Forberedelse til oppsetting av en sivil administrasjon med en politistyrke, i tilfelle landsdelen skulle bli avskåret fra resten av landet ved en (alliert) invasjon. «Rådet» blir etter hvert viktig og kommer til å knytte tette forbindelser til SIS i England og etterretningsorganisasjonen XU. (15.02.1941)