Statsråd Hagelin sender ut nytt rundskriv om at alle søkere til stillinger i stat og kommune skal vurderes av NS’ personalkontor for offentlig tjeneste (NSPOT). Søkerens politiske holdning skal være utslagsgivende; medlemskap i NS skal bli lagt avgjørende vekt på. Alle ansettelser skal forhåndsgodkjennes av NSPOT. Målet er å fylle etatene med “rettroende” nazister. (15.02.1941)