Som nyinnsatt ordfører i Oslo fortsetter Einar Gerhardsen sitt kommunalpolitiske arbeid. Tyskerne har i juni forbudt ham å drive politisk arbeid nasjonalt, og han innkalles stadig til avhør hos Gestapo. (18.08.1940)