Einsatzkommando Oslo har fått inn oversikter over jøder fra flere steder i landet, sist fra Vestoppland politikammer. Jødisk Hjelpeforening og Jødisk Ungdomsforening blir også bedt om å sende inn sine medlemslister. I den forbindelse avhøres foreningssekretær David Goldberg av det tyske sikkerhetspolitiet, fordi de tror han er en tysk emigrant som vil motarbeide det tredje riket. (10.08.1940)