Olaf Helset og John Rognes er godt igang med å samle motstandsgrupper, på oppdrag fra general Otto Ruge som nå sitter fengslet i Tyskland. De starter en omfattende reisevirksomhet i hele Norge for å søke kontakt med illegale kampgrupper som er i emning. Helset er nettopp ansatt som reiseinspektør i Nasjonalhjelpen, og har dermed stor tilgang til hele landet. I tillegg er han formann i Norges Landsforbund for Idrett og får lett innpass der han ferdes. Helsets fokus er: Organisér forsiktig, ikke gjør overilte handlinger, vent på ordre. Han ønsker ikke en organisasjon som enkelt blir rullet opp av tyskerne. (10.08.1940)