Rubin Langmo har oppholdt seg tre uker i Oslo for å drive etterretning på oppdrag for britene, utstyrt med to pistoler, ammunisjon, et fotografiapparat, et spionkamera, 200 000 norske kroner og falske pass. Han har vært etterlyst for sabotasjen av Bjølvefossen kraftanlegg i juni, og ble på vei til Oslo stoppet av en person fra den tyske sikkerhetstjenesten. I en drosje ble han fraktet mot Victoria Terrasse til forhør, men han avfyrte skudd mot tyskeren som satt ved siden av ham i baksetet. Tyskeren døde, og Rubin ba drosjesjåføren kjøre ut til Nesodden. Turen kostet 5 kroner, men Rubin betalte sjåføren noen hundrekronesedler for å holde tett. Etter dette forsøkte Rubin å innlede kameratskap med flere tyske offiserer på Grand Hotell, der han har sin ankerplass under oppholdet i Oslo. Med deltakelse på mange tyske nachspiel lykkes Rubin i å få så mye informasjon som mulig. Han kommer svært tett på tyskerne og rapporterer tilbake til London. (06.08.1940)