Statsråd Arne Sunde krever at utenriksminister Koht skal gå av. Motsetningene mellom Koht og hans kolleger tilspisser seg, og han får kritikk for å stå bak Norges feilslåtte nøytralitetspolitikk. Kravet fra Sunde blir imidlertid trukket tilbake når Nygaardsvold stiller seg solidarisk med Koht. (06.08.1940)