En lastebil, som like før har kjørt ut fra Emil Moestus trykkeri i Norbygata i Oslo med 75-80 000 rasjoneringskort, stanses av fem bevæpnede menn – flere av dem fra Oslogjengen. Sjåføren får beskjed om å kjøre rolig videre mot posthuset. På et avtalt sted i Skippergata lastes kassene med rasjoneringskort over på en annen lastebil som kjører bort. Det er Oslogjengens koordinator, Gunnar Sønsteby, som leder og har iverksatt kuppet for å hjelpe Den norske hjemmefront. Tre menn – Storm Osvald Johansen, Rudolf Emil Johnsen og Gunnar Fredrik Gundersen – blir senere på kvelden arrestert av Statspolitiet siktet for befatning med tyveriet. (09.08.1944)

En kvinne ringer Statspolitiet og forteller at hun har sett flere bilder av Kong Haakon med teksten «Velkommen hjem» i en oppgang i Vogtsgate i Oslo. To betjenter rykker ut for å oppta rapport. (08.08.1944)

Sjefen for Sipo og SD har laget en oppgave over norske politiske fanger. 3252 fanger sitter på Grini, 274 på Møllergata 19, 1621 i andre fengsler og fangeleire i Norge, og blant de hundretusener av fanger i konsentrasjonsleirene i Tyskland er 2737 norske. I tillegg kommer 986 norske offiserer som fortsatt er i tysk krigsfangenskap. I henhold til forordning utsendt av Rikskommissariatet, er medisinsk behandling i norske fengsler og leirer oftest avhengig av fangens «forbrytelser»: Et gissel kan eksempelvis regne med bedre behandling enn en politisk fange. De som har havnet bak piggtråden for spionasje, får også dårlig behandling. (08.08.1944)

Sabotører i Pelle-gruppa, ledet av Ragnar Sollie, har sprengt to fabrikker som eksporterer produkter til nazi-Tyskland: Den norske slipefabrikk i Oslo og Foss smergelskivefabrikk i Fetsund. I Fetsund går det galt for aksjonslederen Sverre Steen; han utløser en bombe ved en feil og omkommer. Begge fabrikker er påført store ødeleggelser. (07.08.1944)

SS-mann Rolf Falkum skyter to serier à 4-5 skudd mot gymnasiast og norgesmester i turn, Hein Thorstensen, etter at Falkum mener at Thorstensens fotografi på ID-kortet sitter løst. Skuddene faller utenfor Statspolitiets kontorer når Falkum beordrer Thorstensen inn. Thorstensen overlever med tre kuler i kroppen, selv om det tar en halvtime før han kjøres til sykehus. Falkum skal ha vært beruset. (06.08.1944)

NS har arrangert et massemøte i Colosseum kino i Oslo. Terbovens budskap er «nødvendigheten av den totale innsats og den endelige seieren». (06.08.1944)

Oslogjengens andre forsøk på å ødelegge flydeler i Sporveishallen på Bjølsen i Oslo mislykkes. (06.08.1944)

80 prosent av alle sykler som tilbys for salg er stjålet, sier politiet. Publikum bes å vise den største aktsomhet overfor tilbud. (05.08.1944)

Knut Hamsun fyller 85 år, og dette blir markert med en rekke artikler i pressen. Han får også telegram fra Hitler og Quisling. Det blir holdt festaften i universitetets aula i Oslo i anledning dagen. Hamsun selv oppholder seg på «ukjent sted» hele dagen. (04.08.1944)

En patrulje fra Statspolitiet melder at en del illegale plakater er klistret opp flere steder i Oslo. En bil med mannskap sendes ut for å fjerne plakatene. Bildene viser to eksempler på plakater som ble hengt opp. (Foto: Statsarkivet) (03.08.1944)

Statspolitimann Arne Stensby blir arrestert på Victoria restaurant i Oslo for «beruselse og brutal opptreden». Han blir senere dimittert. (02.08.1944)

Det har vært et usedvanlig rikt laksefiske i Olden i Nordfjord. På et par kastenøter ble det tatt over 100 laks. I Bergens Tidende blir dette kommentert slik: «Alminnelige dødelige vil lese dette telegram med behersket glede. Vi ser jo ikke noe til denne herrerett på sommerens bord.» (02.08.1944)

Fra NS-hold uttrykkes det stor bekymring når det gjelder forsyning av mat og brensel til vinteren. Bladet Norsk Arbeidsliv skriver at man må regne med direkte hungersnød i Norge hvis tilførslene av brødkorn og poteter svikter. Brenselssituasjonen er alvorlig fordi transportmidlene er overanstrengt og nedslitt. De lagre av varer som ennå finnes, er ytterst små. (01.08.1944)

Det er nå slutt på bensintildeling til sivile nordmenn. Det innføres samtidig streng rasjonering av trekull og knott til gassgeneratorer. All lastebiltransport skal reguleres. Bare livsviktig kjøring er tillatt. Transport med hest og vogn skal utvides. (01.08.1944)

Fra og med 1. august er det forbudt å selge damestrømper til forbrukere. Bakgrunnen er misnøye med strømpesalget, som hittil har foregått ved stempling på kleskortet. Noen har fått kjøpe flere par, andre ingenting. (01.08.1944)

Oste-forsker Sigurd Funder (30) fra Oslo blir innbrakt til Statspolitiet. Det er usikkert hvorfor han blir innbrakt, men han er siktet for «illegal virksomhet». Han blir senere løslatt, og etter krigen leverer han inn sin doktorgradsavhandling om gammelost: «The chief molds in gammelost and the part played by them in the ripening process». Senere finner han opp kremen Spenol, som skal brukes til å smøre kyrnes spener, men som også viser seg å ha god effekt på budeienes sprukne hud. Funder blir etter hvert mangemillionær som følge av oppfinnelsen av Spenol og forskningen innen meierisektoren. (Foto: Maihaugen) (01.08.1944)