Fyresdal kommunestyre har behandlet en søknad fra Vidkun Quisling om konsesjon for kjøp av Fyresdal prestegård. Quislings far var i sin tid sokneprest i Fyresdal. Søknaden innvilges. (21.08.1944)