I rapporten «Meldungen aus Norwegen», som SS med jevne mellomrom skriver og sender av gårde til nazitoppene i Tyskland, står det:

(13.08.1944)