«I morgen begynner rettssaken mot den 23 år gamle sydame. Som drepte fru Doris Dahl med øks og plyndret hennes leilighet etterpå», skriver en hovedstadsavis. (22.08.1944)

Fyresdal kommunestyre har behandlet en søknad fra Vidkun Quisling om konsesjon for kjøp av Fyresdal prestegård. Quislings far var i sin tid sokneprest i Fyresdal. Søknaden innvilges. (21.08.1944)

De to norske jagerflyskvadronene 331 og 332 blir flyttet til Frankrike for å følge den allierte offensiven østover. (20.08.1944)

Antallet tilfeller av kjønnssykdommer har økt sterkt i krigsårene. Tidsskrift for Norges Legeforbund skriver at det i 1943 var 1940 nye tilfeller av syfilis mot 335 i 1940. Av gonoré er det konstatert 5905 nye tilfeller mot 4230 i 1940. (19.08.1944)

I Norge er det nå i alt omtrent 20 000 laste-, vare- og personbiler som drives med gassgenerator – de aller fleste i Sør-Norge. (19.08.1944)

Norsk Brændselsoljes tanker blir sprengt av hjemlige Milorg-styrker og sabotører som har kommet over fra England. Tyskerne mister med dette 5000 tonn brenselolje – uerstattelig brennstoff til deres ubåter – og 400 tonn solarolje. Nesten samtidig sprenger Milorg et bensinlager på Grorud. Tapet er på omtrent 75 fat bensin. (18.08.1944)

En del sjøfuglarter trues nå av full utryddelse på grunn av overdreven jakt. Ærfugl er særlig ettertraktet, først og fremst på grunn av kjøttet. (17.08.1944)

Fire bevæpnede menn har gjort innbrudd i De Forente Skofabrikker i Drammen og stjålet 50-60 par beksømstøvler. (17.08.1944)

Sovjetrussiske fly retter nye angrep mot Kirkenes. Tyskerne hevder at 30 fly er skutt ned. Det oppstår omfattende branner i byen, og en del av sivilbefolkningen blir evakuert. (17.08.1944)

Fire medlemmer av NS, hvorav to politisjåfører, har fått strenge straffer for forskjellige forbrytelser. En av dem har fått livsvarig fengsel for å ha misbrukt sin stilling som politimann til blant annet å beslaglegge rasjonerte varer og beholde dem selv. (15.08.1944)

Mange forretninger har i det siste vært utsolgt for sukker. Forsyningsmyndighetene opplyser at sukkermerkenes gyldighet forlenges inntil videre. (14.08.1944)

Det meldes at åtte sabotører i Oslogruppen, under ledelse av Max Manus, har lykkes i å sprenge tyskernes største lager med fly, flymotorer og reservedeler i kjelleren under Oslo Sporveiers busshall på Bjølsen i Oslo. 120 kilo sprengstoff ble fordelt på fire kofferter som ble båret ned etter å ha forklart vaktmannen at de inneholdt svartebørsvarer. 150 flymotorer og 20-30 flykropper ble ødelagt under de fire eksplosjonene. Etterslukking av brannen som oppstår pågår i to og et halvt døgn. (14.08.1944)

I rapporten «Meldungen aus Norwegen», som SS med jevne mellomrom skriver og sender av gårde til nazitoppene i Tyskland, står det:

(13.08.1944)

Osvald-gruppen utfører en aksjon mot Eiker Sparebank. Aksjonen mislykkes, og kasserer Thomas Holm blir drept under ranet. (10.08.1944)

Tretten mann omkommer når 1300-tonneren Erling Lindøe går på en mine utenfor Varberg på den svenske vestkysten. Skipet var på vei fra Ballangen til Tyskland. (10.08.1944)

Det meldes at skolebarn og ungdom «uten beskjeftigelse» vil bli satt inn i høstarbeidet i år, under oppsyn av lærere og lærerinner som vil følge dem til arbeidsplassen. (10.08.1944)

Under den britiske Operasjon Offspring blir det lagt ut 47 miner i sjøen i Lepsøyrevet ved Ålesund. Fly som opererer fra hangarskipene HMS Indefatigable, HMS Trumpeter og HMS Nabob senker samtidig en tysk minesveiper og skader to vaktbåter og en mudderpram. Tankanlegg på Bjørnøya i Haram og flyplassen på Gossen i Aukra blir også angrepet. (10.08.1944)

Herr Gundersen ringer Statspolitiet og melder at han har sett fire unge gutter med seks ryggsekker i Stensparken i Oslo. «Han trodde at dette måtte være noe muffens» står det i rapporten fra Statspolitiet som sender av gårde to betjenter og to SS-menn for å sjekke. (09.08.1944)

Vanlige husholdninger kan i år ikke regne med å få tildelt sylteglass og krukker. Anvisninger på slike varer blir fortrinnsvis gitt til «skadelidte og nygifte», blir det opplyst fra forsyningsmyndighetene. (09.08.1944)

Ved Østbanestasjonen i Oslo er det lange køer av bærplukkere. Det meldes om rikelig med blåbær og om stor utfart til skogene mange steder i landet. I Ringsakerfjellet har multeplukkere tyvstartet, i år som i fjor: Lensmannen har knepet en rekke kartplukkere, og store mengder multekart er beslaglagt. (09.08.1944)