Antallet tilfeller av kjønnssykdommer har økt sterkt i krigsårene. Tidsskrift for Norges Legeforbund skriver at det i 1943 var 1940 nye tilfeller av syfilis mot 335 i 1940. Av gonoré er det konstatert 5905 nye tilfeller mot 4230 i 1940. (19.08.1944)

I Norge er det nå i alt omtrent 20 000 laste-, vare- og personbiler som drives med gassgenerator – de aller fleste i Sør-Norge. (19.08.1944)