Herr Gundersen ringer Statspolitiet og melder at han har sett fire unge gutter med seks ryggsekker i Stensparken i Oslo. «Han trodde at dette måtte være noe muffens» står det i rapporten fra Statspolitiet som sender av gårde to betjenter og to SS-menn for å sjekke. (09.08.1944)

Vanlige husholdninger kan i år ikke regne med å få tildelt sylteglass og krukker. Anvisninger på slike varer blir fortrinnsvis gitt til «skadelidte og nygifte», blir det opplyst fra forsyningsmyndighetene. (09.08.1944)

Ved Østbanestasjonen i Oslo er det lange køer av bærplukkere. Det meldes om rikelig med blåbær og om stor utfart til skogene mange steder i landet. I Ringsakerfjellet har multeplukkere tyvstartet, i år som i fjor: Lensmannen har knepet en rekke kartplukkere, og store mengder multekart er beslaglagt. (09.08.1944)

En lastebil, som like før har kjørt ut fra Emil Moestus trykkeri i Norbygata i Oslo med 75-80 000 rasjoneringskort, stanses av fem bevæpnede menn – flere av dem fra Oslogjengen. Sjåføren får beskjed om å kjøre rolig videre mot posthuset. På et avtalt sted i Skippergata lastes kassene med rasjoneringskort over på en annen lastebil som kjører bort. Det er Oslogjengens koordinator, Gunnar Sønsteby, som leder og har iverksatt kuppet for å hjelpe Den norske hjemmefront. Tre menn – Storm Osvald Johansen, Rudolf Emil Johnsen og Gunnar Fredrik Gundersen – blir senere på kvelden arrestert av Statspolitiet siktet for befatning med tyveriet. (09.08.1944)