Mange forretninger har i det siste vært utsolgt for sukker. Forsyningsmyndighetene opplyser at sukkermerkenes gyldighet forlenges inntil videre. (14.08.1944)

Det meldes at åtte sabotører i Oslogruppen, under ledelse av Max Manus, har lykkes i å sprenge tyskernes største lager med fly, flymotorer og reservedeler i kjelleren under Oslo Sporveiers busshall på Bjølsen i Oslo. 120 kilo sprengstoff ble fordelt på fire kofferter som ble båret ned etter å ha forklart vaktmannen at de inneholdt svartebørsvarer. 150 flymotorer og 20-30 flykropper ble ødelagt under de fire eksplosjonene. Etterslukking av brannen som oppstår pågår i to og et halvt døgn. (14.08.1944)