Norsk Brændselsoljes tanker blir sprengt av hjemlige Milorg-styrker og sabotører som har kommet over fra England. Tyskerne mister med dette 5000 tonn brenselolje – uerstattelig brennstoff til deres ubåter – og 400 tonn solarolje. Nesten samtidig sprenger Milorg et bensinlager på Grorud. Tapet er på omtrent 75 fat bensin. (18.08.1944)