80 prosent av alle sykler som tilbys for salg er stjålet, sier politiet. Publikum bes å vise den største aktsomhet overfor tilbud. (05.08.1944)