En kvinne ringer Statspolitiet og forteller at hun har sett flere bilder av Kong Haakon med teksten «Velkommen hjem» i en oppgang i Vogtsgate i Oslo. To betjenter rykker ut for å oppta rapport. (08.08.1944)

Sjefen for Sipo og SD har laget en oppgave over norske politiske fanger. 3252 fanger sitter på Grini, 274 på Møllergata 19, 1621 i andre fengsler og fangeleire i Norge, og blant de hundretusener av fanger i konsentrasjonsleirene i Tyskland er 2737 norske. I tillegg kommer 986 norske offiserer som fortsatt er i tysk krigsfangenskap. I henhold til forordning utsendt av Rikskommissariatet, er medisinsk behandling i norske fengsler og leirer oftest avhengig av fangens «forbrytelser»: Et gissel kan eksempelvis regne med bedre behandling enn en politisk fange. De som har havnet bak piggtråden for spionasje, får også dårlig behandling. (08.08.1944)