En patrulje fra Statspolitiet melder at en del illegale plakater er klistret opp flere steder i Oslo. En bil med mannskap sendes ut for å fjerne plakatene. Bildene viser to eksempler på plakater som ble hengt opp. (Foto: Statsarkivet) (03.08.1944)