Fra NS-hold uttrykkes det stor bekymring når det gjelder forsyning av mat og brensel til vinteren. Bladet Norsk Arbeidsliv skriver at man må regne med direkte hungersnød i Norge hvis tilførslene av brødkorn og poteter svikter. Brenselssituasjonen er alvorlig fordi transportmidlene er overanstrengt og nedslitt. De lagre av varer som ennå finnes, er ytterst små. (01.08.1944)

Det er nå slutt på bensintildeling til sivile nordmenn. Det innføres samtidig streng rasjonering av trekull og knott til gassgeneratorer. All lastebiltransport skal reguleres. Bare livsviktig kjøring er tillatt. Transport med hest og vogn skal utvides. (01.08.1944)

Fra og med 1. august er det forbudt å selge damestrømper til forbrukere. Bakgrunnen er misnøye med strømpesalget, som hittil har foregått ved stempling på kleskortet. Noen har fått kjøpe flere par, andre ingenting. (01.08.1944)

Oste-forsker Sigurd Funder (30) fra Oslo blir innbrakt til Statspolitiet. Det er usikkert hvorfor han blir innbrakt, men han er siktet for «illegal virksomhet». Han blir senere løslatt, og etter krigen leverer han inn sin doktorgradsavhandling om gammelost: «The chief molds in gammelost and the part played by them in the ripening process». Senere finner han opp kremen Spenol, som skal brukes til å smøre kyrnes spener, men som også viser seg å ha god effekt på budeienes sprukne hud. Funder blir etter hvert mangemillionær som følge av oppfinnelsen av Spenol og forskningen innen meierisektoren. (Foto: Maihaugen) (01.08.1944)