De to norske jagerflyskvadronene 331 og 332 blir flyttet til Frankrike for å følge den allierte offensiven østover. (20.08.1944)