En rekke fremtredende «jøssinger» i Arendal får bøter på mellom 800 og 1800 kroner for å ha vært i besittelse av illegale aviser. (23.08.1944)

Etter ordre fra tyske myndigheter må feriegjester nå forlate Hankø og Tjøme. Bare fastboende får bli. (23.08.1944)

Arbeidsdirektoratet har bestemt at kvinner fra landsbygda som i løpet av de to siste årene har vært hushjelper i byene skal føres tilbake til jordbruksarbeid. For fremtiden skal hushjelper bare kunne ta post i familier hvor det er minst tre barn eller hvor fruen er gravid – og i bare tre måneder før og tre måneder etter nedkomsten. (23.08.1944)

Næringsdepartementet opplyser at tresking av korn skal skje under oppsyn av en representant fra forsyningsnemnden som skal være til stede hele tiden og foreta kontrollveiing av kornet. Overdragelse av korn eller erter kan bare skje mot anvisning fra forsyningsnemndene. (23.08.1944)

Max Manus og Roy Nielsen utfører en mislykket aksjon mot et transportskip ved Loenga. Babytorpedoen mot skipet bommer på målet. (23.08.1944)

Det er et redselsdøgn i Øst-Finnmark når sovjetiske bombeangrep fortsetter. Nå er det Vadsø som står for tur. Bombene faller tett fra tunge bombefly som kommer igjen og igjen, i lav høyde over byen. Det tyske luftvernartilleriet forsøker å stanse dem, men snart er hele Vadsø et stort flammehav. Angrepet krever 14 dødsofre, og hele sentrum blir totalskadet. Også i Vardø går det hardt ut over bebyggelsen under flyangrep denne uka. Her blir over hundre hus totalskadet og ti nordmenn drept. Som følge av disse angrepene, føler tyskerne seg stadig mer presset, og det merker sivilbefolkningen: Kontrollen blir stadig skarpere, og folk blir arrestert for den minste ting. Portforbud blir innført, og den som blir påtruffet utendørs etter mørkets frembrudd, risikerer å bli skutt uten varsel. Etter hvert finner mange forholdene så lite levelige at de rømmer opp i fjellet, der de kanskje er så heldige å få kjøpt litt reinkjøtt av en same. I byene i Øst-Finnmark er forsyningene nærmest brutt sammen. Samtidig er det få som tviler på at krigen går mot slutten; en regner med at russerne kan komme når som helst. (Foto: Varanger museum og Vadsø museum) (23.08.1944)