Fire medlemmer av NS, hvorav to politisjåfører, har fått strenge straffer for forskjellige forbrytelser. En av dem har fått livsvarig fengsel for å ha misbrukt sin stilling som politimann til blant annet å beslaglegge rasjonerte varer og beholde dem selv. (15.08.1944)