Statspolitimann Arne Stensby blir arrestert på Victoria restaurant i Oslo for «beruselse og brutal opptreden». Han blir senere dimittert. (02.08.1944)