Statspolitimann Arne Stensby blir arrestert på Victoria restaurant i Oslo for «beruselse og brutal opptreden». Han blir senere dimittert. (02.08.1944)

Det har vært et usedvanlig rikt laksefiske i Olden i Nordfjord. På et par kastenøter ble det tatt over 100 laks. I Bergens Tidende blir dette kommentert slik: «Alminnelige dødelige vil lese dette telegram med behersket glede. Vi ser jo ikke noe til denne herrerett på sommerens bord.» (02.08.1944)