Sabotører i Pelle-gruppa, ledet av Ragnar Sollie, har sprengt to fabrikker som eksporterer produkter til nazi-Tyskland: Den norske slipefabrikk i Oslo og Foss smergelskivefabrikk i Fetsund. I Fetsund går det galt for aksjonslederen Sverre Steen; han utløser en bombe ved en feil og omkommer. Begge fabrikker er påført store ødeleggelser. (07.08.1944)