Sovjetrussiske fly retter nye angrep mot Kirkenes. Tyskerne hevder at 30 fly er skutt ned. Det oppstår omfattende branner i byen, og en del av sivilbefolkningen blir evakuert. (17.08.1944)