Osvald-gruppen utfører en aksjon mot Eiker Sparebank. Aksjonen mislykkes, og kasserer Thomas Holm blir drept under ranet. (10.08.1944)