Det er et redselsdøgn i Øst-Finnmark når sovjetiske bombeangrep fortsetter. Nå er det Vadsø som står for tur. Bombene faller tett fra tunge bombefly som kommer igjen og igjen, i lav høyde over byen. Det tyske luftvernartilleriet forsøker å stanse dem, men snart er hele Vadsø et stort flammehav. Angrepet krever 14 dødsofre, og hele sentrum blir totalskadet. Også i Vardø går det hardt ut over bebyggelsen under flyangrep denne uka. Her blir over hundre hus totalskadet og ti nordmenn drept. Som følge av disse angrepene, føler tyskerne seg stadig mer presset, og det merker sivilbefolkningen: Kontrollen blir stadig skarpere, og folk blir arrestert for den minste ting. Portforbud blir innført, og den som blir påtruffet utendørs etter mørkets frembrudd, risikerer å bli skutt uten varsel. Etter hvert finner mange forholdene så lite levelige at de rømmer opp i fjellet, der de kanskje er så heldige å få kjøpt litt reinkjøtt av en same. I byene i Øst-Finnmark er forsyningene nærmest brutt sammen. Samtidig er det få som tviler på at krigen går mot slutten; en regner med at russerne kan komme når som helst. (Foto: Varanger museum og Vadsø museum) (23.08.1944)