Arbeidsdirektoratet har bestemt at kvinner fra landsbygda som i løpet av de to siste årene har vært hushjelper i byene skal føres tilbake til jordbruksarbeid. For fremtiden skal hushjelper bare kunne ta post i familier hvor det er minst tre barn eller hvor fruen er gravid – og i bare tre måneder før og tre måneder etter nedkomsten. (23.08.1944)