Næringsdepartementet opplyser at tresking av korn skal skje under oppsyn av en representant fra forsyningsnemnden som skal være til stede hele tiden og foreta kontrollveiing av kornet. Overdragelse av korn eller erter kan bare skje mot anvisning fra forsyningsnemndene. (23.08.1944)