Det er nå flere titalls tusen fanger i Sachsenhausen, blant dem mange nordmenn. Fra i dag blir det innført vekking klokken 04:30 og rosignal klokken 22:00. Det meste av tiden fangene skal være våkne, må de jobbe, med alt for lite mat og uten helsestell. Noen av nordmennene klarer seg bedre enn andre, fordi det er noen norske leger blant fangene. (01.06.1943)

Etter over to måneder på flukt og i skjul for okkupasjonsmakten, kommer fenrik Jan Baalsrud seg inn i Sverige. Baalsrud har overlevd takket være utallige hjelpere underveis som har pleiet ham og fraktet ham videre stykke for stykke mot friheten. Han har pådratt seg alvorlige frostskader i føttene underveis, og har blant annet blitt dratt i pulk gjennom bratt fjellterreng i Manndalen i Kåfjord. På grunn av skadene han har pådratt seg, har han nå blitt delvis invalidisert. (01.06.1943)

I Ålesund får alle skippere på fiskeri- og fraktefartøy beskjed om å melde seg hver tiende dag hos den tyske havnekapteinen, lensmann eller politi. Hver tredje måned skal de dessuten melde seg personlig for den tyske havnekapteinen. (01.06.1943)

I Frognerparken i Oslo er det bygd fontene. Den har eget underjordisk pumpeverk for å spare på vannet. Ellers ville det gått med 450 liter vann i sekundet. (01.06.1943)

Formann i Den evangelisk lutherske frikirkes styre, forstander O. Vatne, sender ut melding om at alle kirkens årsmøter i 1943 må avlyses på grunn av reiserestriksjonene. (01.06.1943)

Fra nå av er ikke reisetillatelser for jernbanen lenger nødvendig for reiser i en omkrets på 30 kilometer fra bostedet. Unntatt er nærmere angitte steder i grensedistrikter. (01.06.1943)