Den norske 330-skvadronen flytter fra Oban i Skottland til Sullom Voe på Shetland. Skvadronen disponerer nå 13 fly av typen Short Sunderland, samt ett Northrop. Personellstyrken består av 25 flyvere, 102 annet luftpersonell samt 205 mann på bakken. (29.06.1943)

Cellulose er nærmest verdiløst som revefôr, viser undersøkelser. Dette fremkom på årsmøtet til Norges Pelsdyravlslag. (29.06.1943)

Det skal i år felles 2223 elger, 2670 rådyr og 562 hjort i Norge. Det er en betydelig økning fra i fjor, som følge av hensynet til mataukingen. Hvert herred som driver reinjakt på Hardangervidda kan felle 300 dyr. (29.06.1943)

Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship), som administrerer den store norske handelsflåten utenfor tyskkontrollerte områder, har enorme fraktinntekter. Dette bidrar til at den norske eksilregjeringen har en relativt gunstig situasjon og er i en mer selvstendig posisjon enn andre eksilregjeringer fra det tyskokkuperte Europa. Eksempelvis har Nortraship bidratt med åtte millioner pund til statsbudsjettet for første halvår 1943. Dette utgjør godt over 80 prosent av budsjettet. (29.06.1943)