I Ålesund får alle skippere på fiskeri- og fraktefartøy beskjed om å melde seg hver tiende dag hos den tyske havnekapteinen, lensmann eller politi. Hver tredje måned skal de dessuten melde seg personlig for den tyske havnekapteinen. (01.06.1943)