Torgny Marcussen og Magnus Smetop fra Raufoss, som ble tatt som gisler av tyskerne 15. juni etter mordet på en Wehrmacht-offiser, blir løslatt. Ingen på Raufoss har vært delaktige i mordet, noe som er en plausibel årsak til løslatelsen. Imidlertid verserer det flere forklaringer på løslatelsen: Knut Hamsun skal ha vært opprørt over gisseltakingen og tok opp dette under møtet med Hitler 26. juni, leder i NS Kvinner i Vestre Toten skal personlig ha spurt Quisling om å frigi gislene eller rikskvinneleder Olga Bjoner skal ha øvet press mot Quisling. (28.06.1943)

Leder for Steinorganisasjonen, Kristian Stein, som ble arrestert i oktober 1941, henrettes i Hamburg. Åtte andre fra organisasjonen blir også henrettet, mens 46 mann dør under fangenskap eller kort tid etter hjemkomst til Norge. (28.06.1943)

DS Dah Puh av Bergen blir torpedert av en japansk ubåt i Muscat havn i Omanbukten. 12 personer omkommer, alle indiske statsborgere. Skipets syv norske offiserer slipper uskadd fra eksplosjonen. (28.06.1943)