Lærer Bernt Skeie, som ble arrestert for å være kurersjef for Milorg i Bergen i mai, dør etter tortur på Grønnestølen sykehus. (08.06.1943)

Sporskifter ved Oslo Vestbanestasjon, Ivar Olaus Solum, blir arrestert for sabotasje. Han blir fengslet på Møllergata og senere Grini. Dommen lyder på 15 års tukthus. Utpå høsten blir han sendt til Tyskland og dør av sykdom i Nieder Roden våren 1945. (08.06.1943)

Det blir anledning til å levere inn alt brukt tøy til bestemte samlesentraler. For hver kilo får man ti klesmerker – og dessuten betaling etter gjeldende priser. Det skal settes i gang en stor kampanje for å få folk til å kvitte seg med gamle filler. (08.06.1943)