Fra nå av er ikke reisetillatelser for jernbanen lenger nødvendig for reiser i en omkrets på 30 kilometer fra bostedet. Unntatt er nærmere angitte steder i grensedistrikter. (01.06.1943)