Henriette Bie Lorentzen, som har drevet med motstandsarbeid på Sørlandet, blir arrestert av Gestapo. Før arrestasjonen har hun lykkes i å destruere spor fra det illegale arbeidet, men tyskerne finner en kopi av den illegale avisen Håndslag. Hun føres senere til Arkivet i Kristiansand, der hun blir torturert til tross for at hun er gravid. Deretter blir hun sendt til Grini, hvor hun føder sin datter. Barnet blir omplassert hos søsteren når hun sendes videre til Tyskland som NN-fange i Ravensbrück. I 1945 kommer Henriette hjem til Norge. (30.06.1943)

Tusener av norske flyktninger i Sverige blir innkalt til de såkalte helseleirene, som er det første av flere tiltak for å bygge opp norske militærstyrker i nabolandet. Oberstløytnant Ole Berg er militærinspektør, og sammen med overlege Semb kommer de i løpet av sommeren og høsten til å innkalle totalt 8700 mann som blir plassert i 27 helseleire. Svenske myndigheter sørger for innkjøp av mat og materiell. Leirene skal vare i to-tre uker og gi en god oversikt over de stridsdyktige blant flyktningene. (30.06.1943)