Formann i Den evangelisk lutherske frikirkes styre, forstander O. Vatne, sender ut melding om at alle kirkens årsmøter i 1943 må avlyses på grunn av reiserestriksjonene. (01.06.1943)