Fire norske karer møtes i Lenvik og blir enige om å opprette radiosenderen Lyra i Porsa i Alta. Grunnen er at tyskerne nylig har flyttet flåten sin fra Bogen til Alta, deriblant slagskipet Tirpitz. Det er Rolf Storvik og Tryggve Suklæt som får ansvaret for å sende meldinger over radio til London om bevegelser ved tyskernes flåtebase. (03.06.1943)

De norske motortorpedobåtene MTB 620 og 626 går ut fra Lerwick med kurs for Korsfjorden sør for Bergen. Oppdraget er å angripe handelsskipet Skiensfjord, som etter underretning fra Norge er ventet i Korsfjorden rundt 5. juni, med tysk krigsmateriell om bord. Båtene legger seg kamuflert og i dekning i en liten bukt på vestsiden av Trælsøy, mens vaktposter på land holder holde øye med skipstrafikken i leden. (03.06.1943)