NS arrangerer Jonsokstevne på Domkirkeodden i Hamar. Her er det Vidkun Quisling og NS’ fylkesfører i Hedmark, Axel Aass, som er avbildet. (20.06.1943)