Lensmannsbetjent Ingvald Suul i Verdal blir arrestert av tyskerne anklaget for illegalt arbeid. Han sendes til Misjonshotellet i Trondheim og fengsles på Vollan. Senere blir han overført til Falstad, hvor han blir værende i ni måneder før han sendes til tvangsarbeid ved flyplassen i Bardufoss. (24.06.1943)