Etter over to måneder på flukt og i skjul for okkupasjonsmakten, kommer fenrik Jan Baalsrud seg inn i Sverige. Baalsrud har overlevd takket være utallige hjelpere underveis som har pleiet ham og fraktet ham videre stykke for stykke mot friheten. Han har pådratt seg alvorlige frostskader i føttene underveis, og har blant annet blitt dratt i pulk gjennom bratt fjellterreng i Manndalen i Kåfjord. På grunn av skadene han har pådratt seg, har han nå blitt delvis invalidisert. (01.06.1943)