Wehrmacht-offiser Karl Wermann blir likvidert på Raufoss av Osvald-gruppa. Bakgrunnen for likvideringen er ikke kjent. Det sies også at tømmermann Alf Eugen Gran fra Oslo har blitt drept av en kommunistgruppe, trolig fordi han var angiver. (06.06.1943)