Arne Gunnestad, stasjonsbetjent ved Vestbanen i Oslo, blir arrestert for å ha ledet tyske godsvogner inn på feil spor og tømt dem for innhold. Han var også innblandet i sabotasjen mot vestbanestasjonen i februar 1942. Gunnestad fengsles på Møllergata 19 og blir senere skutt på Trandum. (02.06.1943)