I Skutvika i Ålesund omkommer 37 år gamle Peter Steinsvik når han i sjutida på kvelden setter en tennsats fra ei mine i skrustikka. Den eksploderer, og det bryter ut heftig brann i skuret han holder til i. (19.06.1943)

15-20 unge menn, væpnet med pistoler, har trengt seg inn i Oslo Samvirkelags lagerbygning i Skjoldgata 2, der det fremstilles kaffeerstatning døgnet rundt. Ransutbyttet blir 30 sekker rå kaffe (60 kilo per sekk) og 20 sekker sukker (100 kilo per sekk). Før de kjører bort med utbyttet, stenger de skiftarbeiderne inne. (19.06.1943)