MS Høegh Silverdawn av Oslo blir senket av den tyske hjelpekrysseren Michel. 19 mann berger seg i livbåter, mens omtrent 33 blir borte. (15.06.1943)

100-årsdagen for Edvard Griegs fødsel blir feiret med en rekke NS-initierte Grieg-konserter rundt omkring i landet. Også i London blir jubileet feiret, med en stor konsert i Royal Albert Hall hvor Nordahl Grieg og frue sitter i kongelosjen sammen med kong Haakon. (15.06.1943)

Etter at Wehrmacht-offiser Wermann ble drept på Raufoss, arresterer tyskerne Torgny Marcussen og Magnus Smetop som gisler. Samtidig advares lokalbefolkningen på store plakater, med frist 1. juli, om at gislene vil bli skutt dersom det ikke kommer inn opplysninger som leder til oppklaring av drapssaken. (15.06.1943)

I et brev som statsminister Nygaardsvold legger fram i statsråd i London, konkluderer han med at høyesterettsjustitiarius Paal Berg skal være leder for Hjemmefrontens sivile organisasjon og at han har regjeringens fulle tillit. Denne erklæringen blir, når brevet når frem til Oslo, betraktet som den endelige og offisielle godkjennelse av Kretsen. (15.06.1943)